"Valsts pārvaldes iekārtas likums" nosaka, ka iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātā atalgojuma summu (92. pants).

Pārskats veidots, pamatojoties uz:

1) iestāžu vadītāju sagatavoto informāciju par amatpersonām iestādē,

2) darba algas izmaksātāja sniegtajām ziņām.

Gulbenes novada pašvaldības amatpersonām izmaksātais atalgojums 2017.gada maijā, euro - skatīt amatpersonas_maijs_2017.doc