"Valsts pārvaldes iekārtas likums" nosaka, ka iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātā atalgojuma summu (92. pants).

Pārskatu veido Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļa.

Gulbenes novada pašvaldības amatpersonām izmaksātais atalgojums 2018. gada janvārī skatīt...