Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/1.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.01.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_1.doc

1-pielik16-1-.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/1.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 5.februārī nolēmusi:

1.   atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Ražotāju ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” SIA „Marten projekti”, reģ. Nr. 40103665072, ar līgumcenu bez PVN EUR 4420,00;

2.   atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Lapu ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” SIA „Marten projekti”, reģ. Nr. 40103665072, ar līgumcenu bez PVN EUR 7721,00;

3.   atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā „Kalēju ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” SIA „Marten projekti”, reģ. Nr. 40103665072, ar līgumcenu bez PVN EUR 4420,00;

4.   atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā „Ceļa posma Lizums-Kalēji-Avoti pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”, reģ. Nr. 42403019889, ar līgumcenu bez PVN EUR 7020,00.

Lemums_2016_1

 

Ligums_Austrumi.pdf

Ligums_Marten_projekti_1dala.pdf

Ligums_Marten_projekti_2dala.pdf

Ligums_Marten_projekti_3dala.pdf