Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/17.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.02.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_stadionam_buvuzraudziba.doc

 

Jautājums.docx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/17.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 16.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Jurēvičs un partneri”, reģ. Nr. 40103122882, ar līgumcenu EUR 26606,00 bez PVN.

Lemums_2016_17.pdf

Ligums_JunP.pdf