Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Litenes pirmsskolas izglītības iestādei un Litenes bērnu patversmei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/53.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.08.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_53.doc

pielikums_1_tehniska_specifikacija.doc

pielikums_4_BL_NPKS_LPIA_apraksts.xlsx

pielikums_5_Tehniskais_finansu_piedavajums.xlsx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Litenes pirmsskolas izglītības iestādei un Litenes bērnu patversmei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/53.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 9.augustā nolēmusi:

1. pārtraukt iepirkuma 1.daļu “Gaļa un gaļas izstrādājumi”;

2. atzīt iepirkuma 2.daļā “Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras” par uzvarētāju SIA „KABULETI FRUIT”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN 290,15 EUR;

3. atzīt iepirkuma 3.daļā “Segtās platībās audzētās dārzeņu kultūras” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 234,14 EUR;

4. atzīt iepirkuma 4.daļā „Kartupeļi” par uzvarētāju KS “Kopdarbs”, reģ. Nr. 44603001430, ar līgumcenu bez PVN 540,00 EUR;

5. atzīt iepirkuma 5.daļā “Svaigi augļi, ogas” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 669,50 EUR;

6. atzīt iepirkuma 6.daļā “Saldētas ogas, dārzeņi, zivis un zivju izstrādājumi” par uzvarētāju SIA „KABULETI FRUIT”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN 346,39 EUR;

7. atzīt iepirkuma 7.daļā “Piena produkti” par uzvarētāju AS „Rankas piens”, reģ. Nr. 44603001356, ar līgumcenu bez PVN 3693,50 EUR;

8. atzīt iepirkuma 8.daļā “Maize un maizes izstrādājumi” par uzvarētāju SIA „ALTA S”, reģ. Nr. 43203003460, ar līgumcenu bez PVN 1030,60 EUR;

9. atzīt iepirkuma 9.daļā “Pārējie pārtikas produkti” par uzvarētāju SIA “Futurus Food”, reģ. Nr. 40003348586, ar līgumcenu bez PVN 4839,02.

Lemums_2016_53.pdf

Ligums_3_SIA_Lietas_MD.pdf

Ligums_4_KS_Kopdarbs.pdf

Ligums_5_SIA_Lietas_MD.pdf

Ligums_7_AS_Rankas_piens.pdf

Ligums_8_SIA_ALTA_S.pdf

Ligums_9_SIA_Futurus_Food.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Litenes pirmsskolas izglītības iestādei un Litenes bērnu patversmei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/53.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija, atkārtoti izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, 2016.gada 9.septembrī nolēmusi:

1. atzīt iepirkuma 2.daļā “Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 410,50 EUR;

2. pārtraukt iepirkuma 6.daļu “ Saldētas ogas, dārzeņi, zivis un zivju izstrādājumi”.

Lemums_2016_53_1.pdf

Ligums_2_SIA_Lietas_MD.pdf