Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglatlētikas inventāra iegāde Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/70.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.10.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_70.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Vieglatlētikas inventāra iegāde Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/70.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 10.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju Rīgas pilsētas J.Bauera individuālo daudznozaru uzņēmumu "GREGS", reģ. Nr. 40002037652, ar līgumcenu bez PVN 7334,17 EUR.

Lemums_GND_2016_70.pdf

Ligums_Bauera_IU_GREGS.pdf