Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība ceļa posma Lizums – Kalēji – Avoti pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/5/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.02.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2017_5.doc

buvproj.zip