Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība ceļa posma Lizums – Kalēji – Avoti pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/5/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.02.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2017_5.doc

buvproj.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība ceļa posma Lizums – Kalēji – Avoti pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/5/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 2.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, ar līgumcenu bez PVN 12120.00 EUR.

Lemums_GND_2017_5_ERAF

Ligums_GND_2017_5_ERAF.pdf