Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apkures sistēmas izbūve Rīgas ielā 65, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/51.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.11.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

Citi dokumenti

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Apkures sistēmas izbūve Rīgas ielā 65, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/51.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 13.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „SANART”, reģ. Nr. 44103043748, ar līgumcenu EUR 29892,87 bez PVN.

Lemums_2015_51.pdf

Ligums_Sanart.pdf