Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Elektroenerģijas piegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/88.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.12.2016. plkst.10.00.

Nolikums_2016_88

Pielikumi_Nolikumam_2016_88

2_1_pielikums_Tehniska_specifikacija_III_dala

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Elektroenerģijas piegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/88, nolikumā.

5_pielikums_ar_grozijumiem_14_11_2016.doc

Grozijumi_nolikuma_Nr2.doc

Jautajums_atbilde_14_11_2016.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Elektroenerģijas piegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/88.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 2.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS “Latvenergo”, reģ. Nr. 40003032949, ar līgumcenu bez PVN 289462,46 EUR.