Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/41.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.07.2017. plkst.10.00.

Nolikums_GND_2017_41.doc

Pielikumi_malka_Belavai.docx