Iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā" ietvaros".

Identifikācijas numurs Nr GN LPP-2013/10/ ERAF.

Instrukcija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025997, „Pagastnams 1", Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., 2013.gada 08.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā" ietvaros" ID Nr.GNLPP 2013/10/ERAF.

Saņemto piedāvājumu skaits - 3.

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA "BELSS", reģistrācijas numurs: 40003237609, juridiskā adrese: Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058.

Piedāvātā līgumcena LVL 4 060,00 (bez PVN).

Līgums