Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026920, Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pag., Gulbenes nov., LV-4409, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadam ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNBPP -2014/1.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.02.2014. plkst.11.00.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000026920, Avotu iela 12, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadam",

Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP-2014/1.

Saņemto piedāvājumu skaits 6.
Beļavas pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumus:

1.SIA AGS AUTO”, reģ.Nr.44103082660, par summu euro 9215,-,bez PVN;

2. Aivaru Berkoldu, par summu euro 2925,-,bez PVN;

3. SIA „AURAVA”, reģ.Nr.44103044353, par summu euro 11020,-.bez PVN.