Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām".

Iepirkuma identifikācijas Nr. GN SPP -2013/3.

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. SPP-2013/3. Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Dzirnavkalns J", reģ.Nr.44103044461, ar līgumcenu bez PVN Ls 17472.00