Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Remontdarbu veikšana Gulbenes vidusskolas sporta zālē".

Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/48.

Nolikums

Pielikumi

Pielikums_1_darbu_apjomi.xls

pielikums_2_pieteikums_dalibai_iepirkuma.doc

pielikums_3_būvdarbu_saraksts.doc

pielikums_4_kvalifikacijas_un_darba_pieredzes_apraksta_forma.doc

pielikums_5_apaksuznemeja_forma.doc

pielikums_6_finansu_piedavajuma_forma.doc

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401,
pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Remontdarbu veikšana Gulbenes vidusskolas sporta zālē".
Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/48.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Vidzemes
Būvnieks", reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu Ls 17074,69 bez pievienotās vērtības
nodokļa.

lem_48_1.pdf