Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017434, Dārza ielā 10, c. Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Daukstes pamatskolai 2015./2016. gadā". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP -2015/4.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.07.2015. plkst.9.00.

Instrukcija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Sēdes protokols Nr.3, 20.07.2015.

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde , reģ. Nr. 90000017434,Dārza iela 10,Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Daukstes pamatskolai 2015./2016. gadā", Identifikācijas nr. GNGPP 2015 /4.

Saņemto piedāvājumu skaits 7.
Daukstu pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumus:

1.daļā „Maize un maizes izstrādājumi ” ar SIA „Balvu maizīte” reģ. Nr. 42403031716, par summu EUR 1287.00,-   bez PVN.

2.daļā „Piena produkti” ar SIA “Laki Fruit” reģ. Nr. 40003669241, par summu EUR1674.50  bez PVN.

3.daļā „Gaļa un gaļas izstrādājumi” ar SIA "Forevers ", reģ.Nr.40003307535 , par summuEUR1925.95 bez PVN.

4.daļā „Saldētas ogas, dārzeņi, zivis un zivju produkti” ar SIA „Kabuleti Fruit” , reģ. Nr. 40003959814 par summu EUR968.65 bez PVN.

5.daļā „Dārzeņi, saknes” ar SIA „ Laki Fruit” reģ.Nr. 40003669241 , par summu EUR742.25 bez PVN.

6.daļā „Augļi” ar SIA „ Laki Fruit” reģ.Nr. 40003669241 par summu EUR 656.40 bez PVN.

7.daļā „Pārējie pārtikas produkti” ar SIA „ Laki Fruit” reģ.Nr. 40003669241 , par summu EUR 548.10   bez PVN.

8.daļā „Konservi” ar SIA „Futurus Food” , reģ. Nr. 40003348586, par summu EUR 286.10   bez PVN.

9.daļā „Ēdienu piedevas" ar SIA „Kabuleti Fruit ", reģ.Nr.40003959814 , par summu EUR 381,3 bez PVN.

 

Lēmums