Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011802, Krasta ielā 12, Līgo, Līgo pagastā, Gulbenes novadā, LV-4421, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Degvielas iegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP -2015/2.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.06.2015. plkst.10.00.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Sēdes protokols Nr.3, 17.06.2015.
Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde , reģ. Nr. 90000011802, Krasta iela 12, Līgo pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Degvielas iegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldei ", Identifikācijas Nr. GNLPP 2015 /2.
Saņemto piedāvājumu skaits 2
Līgo pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA "LUKoil Baltija R", reģ.Nr.40003134777 par summu EUR 12 559.00 bez PVN.

Protokols