Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāķu sporta halles un Tirzas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/43/KPFI.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.07.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Tehniskais projekts pieejams:
Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Stāķu sporta halles un Tirzas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/43/KPFI.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 23.jūlijā nolēmusi:

- 1.daļā „Stāķu sporta halles energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība" atzīt par uzvarētāju SIA „BŪVREM", reģ. Nr. 40103544686, ar līgumcenu bez PVN EUR 2600,00;

- 2.daļā „Tirzas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība" atzīt par uzvarētāju SIA „BŪVREM", reģ. Nr. 40103544686, ar līgumcenu bez PVN EUR 1000,00.

Lemums_2014_43.pdf

 

Ligums_BUVREM_1dala.pdf

Ligums_BUVREM_2dala.pdf