Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada domes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/58.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.11.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Pielikumi

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada domes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/58.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 14.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Farta", reģ. Nr. 501033519, ar līgumcenu bez PVN EUR 11268,00.

Lēmums

Ligums_Farta.pdf