Gulbenes novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par izglītojošu pasākumu nodrošināšanu veselības veicināšanas jautājumos - primārā profilakse (informatīvās akcijas un semināri Gulbenes novada iedzīvotājiem) 2017. gadā ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/004 ietvaros.
Pieteikumus (finanšu piedāvājuma veidlapu) lūdzam iesūtīt līdz 24.03.2017., sūtot elektroniski uz .

Finanšu piedāvājuma veidlapa

profilakse_finansu_piedavajums.docx

Tehniskā specifikācija

tehniksa_specifikacija_profilakse.docx