Gulbenes novada dome aicina iesniegt piedāvājumus bērnu nometņu organizēšanai. Nometnes norisināsies projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/004 ietvaros.


Plānotais nometņu īstenošanas laiks 2017. gada jūlijs/augusts. Tehniskā specifikācija.

Programmas ar pavaddokumentiem iesniegt (iesūtīt e-pastā ) līdz 25. maijam (ieskaitot).
Kontaktpersona:
Elīna Strode
Gulbenes novada dome, projektu vadītāja
tel. 64474920

Attēls