PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJU

Biedrība „STĀĶI-15” izsludina cenu aptauju „Jumta seguma nomaiņa, ventilācijas skursteņu renovācija, lietus un noteku tekņu remonts”, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai pēc adreses: "STĀĶI-15", Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 3.jūlijs līdz plkst. 16.00.
Izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.
Kontaktpersona par darba uzdevumu: Biedrība „STĀĶI-15” mājas pārvaldnieka pilnvarotā persona Paula Leite-Berģe, tālr. 29365599, valdes priekšsēdētājs Eva Mitrofanova 28345256; kontakt e-pasta adrese:
Ja ir papildus jautājumi par darba uzdevumu un tāmi, pretendents sazinās ar augstāk norādītajām kontaktpersonām.

Piedāvājumus var iesniegt: nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu: vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Stāķi16-9, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417.

Par rezultātiem

Iesniegtos piedāvājumus dzīvokļu īpašnieku kopība izskatīs un apspriedīs līdz 2017.gada 21.jūlijam.
Dzīvokļu īpašnieku kopība var neizvēlēties nevienu no iesniegtajiem piedāvājjumiem.

Rezultātu paziņošana - līdz 2017.gada 24.jūlija plkst.12:00, nosūtot atbildi elektroniski uz pretendenta norādīto elektronisko e-pasta adresi.

tame_Staki-15_19062017.xls