Tirgus izpēte

ID Nr.:GND/2017/TI/151

Nosaukums: Sporta spēles personām ar invaliditāti (Interaktīvas nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai personām ar invaliditāti)

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome

2.

 Iepirkuma priekšmets

Sporta spēles personām ar invaliditāti (Interaktīvas nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai personām ar invaliditāti)

1.daļa

Organizators/vadītājs sporta spēlēm personām ar invaliditāti.

2.daļa

Grīdas kērlings sporta spēlēm personām ar invaliditāti.

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2017. gada 2. decembris, pasākuma ilgums ~ 5 stundas (no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00)

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes sporta centrs, Skolas iela 12a, Gulbene, Latvija, LV-4401

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

1.daļa

Visas izmaksas, kas saistītas ar pasākuma organizēšanu - organizēšana/vadīšana, stafešu un citu aktivitāšu plānošana, paraugdemonstrējumu veikšana, zāles izkārtošana, stafešu un aktivitāšu uzstādīšana, personu nodrošināšana, spēļu rezultātu apkopošanai.

2.daļa

Visas izmaksas, kas saistītas ar grīdas kērlingu – grīdas kērlinga aprīkojuma nodrošināšana un apmācību nodrošināšana pasākuma dalībniekiem.

7.

Samaksas kārtība

Par sniegtajiem pakalpojumiem, 10 dienu laikā no rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Monika Jurjāne

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

1.daļa

1) Pasākuma organizators/vadītājs ar sporta pedagoģisko izglītību;

2) Pasākuma organizatoram/vadītājam nepieciešama iepriekšējā pieredze pasākumu vadīšanā un organizēšanā.

2.daļa

1) Speciālists ar pieredzi, kas var vadīt grīdas kērlinga nodarbības/aktivitātes, iepriekšējā pieredze kērlinga apmācībā un popularizēšanā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai.

Speciālistu izglītības kopijas.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Klātienē, iesniedzot piedāvājumu Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 319.kabinetā
vai
elektroniski, sūtot piedāvājumu uz .
Termiņš: 17. novembris, 2017. gads

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

Pielikumi

Finansu_piedavajums_Sporta_speles_Invalidi.docx

Tehniska_specifikacija_Sporta_speles_InvalidiI.docx