Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Purva ielas, Klēts ielas un Pils ielas pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/15/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.04.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_15.doc

Klēts_ielas_projektēšanas_uzdevums.doc

Pils_ielas_projektēšanas_uzdevums.doc

Purva_ielas_projektēšanas_uzdevums.doc

 

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Purva ielas, Klēts ielas un Pils ielas pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/15/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 7.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Marten projekti”, reģ. Nr. 40103665072, ar līgumcenu bez PVN 13435,00 EUR.

Lemums_2017_15.pdf

Līgums