Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības autotransportam”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/23.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.04.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_23.doc

pielikums_7_Finanšu_piedāvājums.xls

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības autotransportam”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/23.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 22.maijā nolēmusi izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo pretendents neatbilst iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteiktajām prasībām.

Lemums_2017_23.pdf