Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kancelejas preču iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/30.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.05.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_30.doc

pielikums_3_tehniskais_finansu_piedavajums.xls

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Kancelejas preču iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/30.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 31.maijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Latvijas grāmata”, reģ. Nr. 50003226221, ar piedāvāto visu pozīciju vienas vienības kopsummu bez PVN – 1026,73 EUR.

Lemums_2017_30.pdf

Ligums_SIA_Latvijas_Gramata.pdf