Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada pašvaldības traktortehnikas tehniskā apkope un remonts”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/37.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.06.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_37.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada pašvaldības traktortehnikas tehniskā apkope un remonts”, identifikācijas Nr. GND-2017/37.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 21.jūnijā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “LAPA”, reģ. Nr. 44603000721, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417, ar noteikto vienas darba stundas cenu bez PVN (ieskaitot piedāvāto atlaidi) – 13.00 EUR (trīspadsmit euro, nulle centi), ceļa izdevumiem bez PVN par 1 km (ieskaitot piedāvāto atlaidi) – 0.80 EUR (nulle euro, astoņdesmit centi), atlaidi traktortehnikas rezerves daļām un smērvielām – 10% (desmit procenti).

LEMUMS_GND_2017_37.pdf

Vispariga_vienosanas_SIA_LAPA.pdf