Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības autotransportam”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/46.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.07.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_46.doc