Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūves par sociālās aprūpes centru būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/69/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.09.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_69.doc

buvprojekts.zip