Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas piebūves telpu vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/93/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.01.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2017_93.doc

pielikums_1_Projektesanas_uzdevums.doc

1_pielikums_Zemesgramatu_aplieciba.pdf

2_pielikums_BKUL.pdf

3_pielikums_Kulturvesturiska_inventarizacija.pdf

4_pielikums_Ekas_dala_kura_javeica_atjaunosana.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas piebūves telpu vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. GND-2017/93/ERAF, 2018.gada 9.janvārī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Ceturtais stils”, reģ. Nr. 55403015621, ar līgumcenu bez PVN 15374,00 EUR.

Lemums_2017_93

Ligums_SIA_Ceturtais_stils

Vienosanas_Nr_1_pie_liguma.pdf