Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Gulbenes pilsētas ielās 2018.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/26.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.05.2018. plkst.10.00.

Nolikums_un_pielikumi

3_pielikums_Darbu_apjomi