Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/32/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.06.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_32_ERAF.doc

Pārējie iepirkuma dokumenti: 032dokument.zip

Jautājumi_atbildes_07062017.doc