Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gaļas un tās produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/59.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.09.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_59.doc

pielikums_1_atklata_konkursa_pieteikums.docx

pielikums_2_tehniska_specifikacija.xlsx

pielikums_3_tehniskais_finansu_piedavajums_.xlsx

pielikums_4_pieredzes_saraksts.docx

pielikums_5_liguma_projekts.doc