Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Rotācijas apļa izveide un Brīvības ielas pārbūve no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/85/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.12.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_85.doc

pielikumi-nr85.zip

citi-dok-nr085.zip

UKT daļas rasējumi


Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Rotācijas apļa izveide un Brīvības ielas pārbūve no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/85/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 15.decembrim, plkst. 10.30.

Jautajums_atbilde_23_11_2017.doc

Grozijumi_nolikuma_Nr2.doc

Nolikums_2017_85_GROZITS.doc

pielikums_9_iepirkuma_liguma_projekts_GROZITS.doc

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Rotācijas apļa izveide un Brīvības ielas pārbūve no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/85/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 19.decembrim, plkst. 10.30.

Jautajums_atbilde_29_11_2017.doc

Grozijumi_nolikuma_Nr3.doc

Nolikums_2017_85_GROZITS.doc

pielikums_1_darbu_apjomi_GROZITS.xlsx

 

Jautajums_atbilde_05_12_2017.doc

Jautajums_atbilde_07_12_2017.doc

Jautajums_atbilde_14_12_2017.doc

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Rotācijas apļa izveide un Brīvības ielas pārbūve no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/85/ERAF, 2018.gada 1.februārī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “8 CBR”, reģ. Nr. 43903002559, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 2110938,88 EUR.

Zinojums_GND_2017_85.pdf