Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotā atjaunošana” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/55/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.09.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_55

pielikums_1_Darbu_apjomi

pielikums_2_pieteikums_dalibai_konkursa

pielikums_3_buvdarbu_saraksts

pielikums_4_specialistu_saraksts

pielikums_5_kvalifikacijas_un_darba_pieredze

pielikums_6_apaksuznemeja_forma

pielikums_7_finansu_piedavajuma_kopsavilkuma_forma

pielikums_8_liguma_projekts

pielikums_9_buvdarbu_pienemsanas_nodosanas_akts

pielikums_10_objekta_apsekosanas_veidlapa

Forma_2

Būvprojekts