18.novembrī Gulbenes kultūras centrā norisinājās Latvijas 99.dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums, kura laikā ar Gulbenes novada pašvaldības Goda diplomu, Atzinības rakstu, Pateicības rakstu, balvas "Gulbenes novada GODS" un Kultūras ministrijas Atzinības raksta pasniegšanu tika godināti Gulbenes novada ļaudis. Svētku noskaņu palīdzēja radīt aktieri Ieva Pļavniece un Intars Rešetins.

Gulbenes novada pašvaldības augstāko apbalvojumu – Goda diplomu – saņēma:

Ligita Zitāne – par radošu ieguldījumu novada izglītības un kultūras dzīvē;

Aldis Spalviņš – par ilggadēju uzņēmējdarbību un nozīmīgu lokālpatriotismu;

Stanislavs Gžibovskis – par ilggadēju, veiksmīgu uzņēmējdarbību, novada kultūras dzīves veicināšanu.

Tradicionāli kopā ar Goda diplomu laureāti saņem arī piemiņas dāvanu. Šoreiz tie bija Gulbenes kultūras centra tautas lietišķās mākslas studijas „Sagša” meistaru – Birutas Akmentiņas, Maigas Dolgās un Maijas Suntažas – darinātie linu dvieļi.

Atzinības raksti piešķirti:

Ģirtam Viļumam – par godprātīgu un profesionālu sava darba ieguldījumu sabiedrības labā;

Rotai Riekstiņai – par sekmīgu, atbildīgu, ilggadēju darbu Stāmerienas pagasta pārvaldē un nozīmīgu ieguldījumu pagasta tēla veidošanā;

Diānai Šķēlai – par mērķtiecīgu un inovatīvu izglītības iestādes vadīšanu, par aktīvu un radošu darbu jaunatnes audzināšanā un sabiedrības saliedēšanā, Gulbenes novada popularizēšanā;

Ivetai Roziņai un Indulim Roziņam– par aktīvu sabiedrisko darbību;

Janinai Ozoliņai un Aleksandram Ozoliņam– par aktīvu uzņēmējdarbību;

Irīnai Grahoļskai– par pašaizliedzīgu, godprātīgu un ilggadēju darbu skolā un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu audzināšanā un Latvijas kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā;

Lūcijai Šubrovskai– par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu saliedēšanā un mācību sasniegumu paaugstināšanā;

SIA „Rainis”– par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību un atbalstu Gulbenes novada sabiedriskajā dzīvē;

Mārim Brencim– par ieguldījumu sakārtotas vides saglabāšanā, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību;

Ligitai un Kārlim Dzeņiem– par uzņēmējdarbības paplašināšanu, aktīvu iesaistīšanos un atbalstu Tirzas pagasta Tirzas ciema vizuālā tēla veidošanā;

Gulbju ģimenei– par piederību Druvienai, par latvisko stāju un domāšanu;

Inai Iļjučonokai– par ilggadīgu, godprātīgu un profesionālu darbu Galgauskas pagastā;

Sarmītei Dolgovai– par godprātīgu un atbildīgu darba pienākumu pildīšanu;

Lienai Silauniecei– par radošu, pašaizliedzīgu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Galgauskas pamatskolas attīstībā;

Sanitai Lazdiņai– par devumu vides jautājumu aktualizēšanā un ilgtspējīgas vides izglītības popularizēšanā skolā;

Vijai Pušķei– par radošumu, inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu, godprātīgu un profesionālu attieksmi darba pienākumu veikšanā;

Raitim Melderim– par ieguldījumu valsts nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma – šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene-Alūksne saglabāšanā un popularizēšanā;

Violai Medniecei– par pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā Gulbenes pilsētā;

Birutai Tropai– par aktivitāti un radošu darbu kultūras dzīves norisēs un darbu novadpētniecībā Līgo pagastā;

Andrim Stepanovam– par aktīvu darbu uzņēmējdarbības attīstībā Jaungulbenes pagastā;

SIA „GanCO” īpašniekam Jānim Gangnusam un Vivitai Ostrovai– par veiksmīgu projektu realizāciju un uzņēmējdarbības attīstību Daukstu pagastā;

Ivetai Ziepniecei– par ieguldījumu mūžizglītības programmu īstenošanā, skolēnu, jauniešu un pieaugušo iesaistīšanu neformālajā izglītībā, izglītojošo projektu izstrādāšanu un vadīšanu;

Jānim Ļoļānam– par mūža ieguldījumu Gulbenes novada sporta attīstībā;

Jāzepam Odumiņam– par mūža ieguldījumu Gulbenes novada sporta attīstībā;

Jānim Ančam– par mūža ieguldījumu Gulbenes novada sporta attīstībā;

Natālijai Ginevičai– par pašaizliedzīgu un prasmīgu darba pienākumu veikšanu.

Albertam Strautiņam– par pašaizliedzīgu un prasmīgu darba pienākumu veikšanu;

Jūlijai Landsmanei– par pašaizliedzīgu, ilggadīgu un godprātīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā Gulbenes pilsētā;

Andrim Martuzānam– par pašaizliedzīgu un prasmīgu darba pienākumu veikšanu.

Pateicības raksti piešķirti:

Ainai Ivanovai, SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” medicīnas reģistratorei– par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības aprūpes iestādes darba procesu nodrošināšanā;

Raimondam Pujatam, SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” tehniskās daļas strādniekam– par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības aprūpes iestādes darba procesu nodrošināšanā.

Gulbenes novada pašvaldības balvu “Gulbenes novada GODS” saņēma mākslinieks Ivars Drulle - vides objekta “Goda bibliotēka” autors.

Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par ilggadēju, godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūrvides veidošanā saņēma Gulbenes novada bibliotēkas vadītāja Antra Sprudzāne.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste