Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvs apstiprināts 29.06.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.9, 51.§)

Izmaiņas:

26.10.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.14, 38.§)

Guna Pūcīte – Gulbenes novada domes deputāte;
Vita Kravale – Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja;
Jānis Antaņevičs – Gulbenes novada Sociālā dienesta vadītājs;
Rita Cinkuse – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste;
Juris Duļbinskis – Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vadītājs.

 

Par komisijas sekretāri nozīmēta Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un īpašumu nodaļas galvenā zemes lietu speciāliste Sandra Puisāne.