Gulbenes novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvs

Izmaiņas 26.04.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 7, 53.§).

APSTIPRINĀT Gulbenes novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvu  no 2018.gada 2.maija:

Komisijas priekšsēdētājs:
Andis Caunītis - Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks;

Komisijas locekļi:
Mārtiņš Bogdans - Gulbenes novada domes deputāts;
Sandis Sīmanis - Gulbenes novada domes jurists;
Rita Cinkuse - Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma speciāliste;
Māris Brencis - iedzīvotājs.