27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Iepirkuma komisijas sastāvs (protokols Nr.10, 33.§):

Komisijas priekšsēdētājs:
Ligita Gāgane - Gulbenes novada domes Iepirkumu nodaļas vadītāja.

Komisijas locekļi:

Evita Lode - Gulbenes novada domes Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste;
Juris Duļbinskis – Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vadītājs;
Daiga Krēsliņa - Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas finanšu ekonomiste;
Gints Āboliņš – Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs.