Komisijas sastāvs apstiprināts 27.06.2013. Gulbenes novada domes sēdē

Izmaiņas:

2014.g. 25.septembra Gulbenes novada domes sēdē

2015.g. 27.augusta Gulbenes novada domes sēdē

2015.g. 23.decembra Gulbenes novada domes sēdē

2016.g. 29.septembra Gulbenes novada domes sēdē

Komisijas priekšsēdētājs:

Intars Liepiņš - Gulbenes novada domes deputāts

Komisijas locekļi:

Jānis Šmoteks, Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas ūdens un atkritumu saimniecības speciālists;
Laima Šmite, Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste.