27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvs (protokols Nr.10, 32.§):

Normunds Mazūrs - Gulbenes novada domes deputāts;
Jānis Barinskis – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs;
Zintis Skopāns – Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;
Guna Švika – Gulbenes novada domes izpilddirektore;
Laimonis Aumeisters – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi" Gulbenes nodaļas vadītājs.

Par komisijas sekretāri nozīmēta Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja Dace Kurša.