27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.10, 31.§) nolemj apstiprināt Apbalvošanas komisijas sastāvu.

Izmaiņas 28.09.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13, 10.§).

Komisijas priekšsēdētājs: Normunds Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs;

Komisijas locekļi:

Raitis Apalups, Gulbenes novada iedzīvotājs;
Andrejs Andževs, Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķis;
Egons Kliesmets, Gulbenes kultūras centra direktors;
Svetlana Ziepniece, Tirzas pamatskolas direktore.

Par komisijas sekretāri ir nozīmēta Administratīvi juridiskās nodaļas kancelejas pārzine Vita Baškere.