18.01.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.1 (88) un pielikums

08.02.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.2 (89)

Pielikumi

2017_0208pielikums.pdf

2017_0208sateka.pdf

01.03.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.3 (90) un pielikums

22.03.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.4 (91)

12.04.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.5 (92)

10.05.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.6 (93)

24.05.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.7 (94)

14.06.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.8 (95)

05.07.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.9 (96)

26.07.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.10 (97)

16.08.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.11 (98)

06.09.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.12 (99)

27.09.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.13 (100)

18.10.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.14 (101)

08.11.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.15 (102)

29.11.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.16 (103)

18.12.2017. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.17 (104)

2017_1218_pielikums_Sateka.pdf