Pašvaldības nomātie īpašumi Beļavas pagastā

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs Platība (m2) Lietošanas mērķis Iznomātājs Nomas maksas apmērs (ja ietverta apsaimniekošanas maksa, tiek norādīts atsevišķi) Nomas līguma darbības termiņš
“Letes” ūdenstornis ar artēziskā urbuma sūkņu staciju un kanalizācijas sistēmas ar notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm Beļavas pagastā
50440040056051
50440040058006
  Ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas nodrošināšanai Letu ciemā SIA "Letu Furs" 950,00EUR uz visu nomas termiņu 01.06.2016.-31.05.2017.