Pašvaldības nomātie īpašumi Gulbenā

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs Platība (m2) Lietošanas mērķis Iznomātājs Nomas maksas apmērs (ja ietverta apsaimniekošanas maksa, tiek norādīts atsevišķi) Nomas līguma darbības termiņš
Bērzu iela 4, Gulbene, 50010070018 1322 Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes un piebraucamā ceļa no Bērzu ielas uzturēšanai Dzintra Medvede 59.90 EUR/gadā 01.11.2000.-31.12.2020.
Dzīvoklis: Bišu iela 8 – 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, kadastra numurs 50019001471 45.4 Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Comes as You are” ietvaros diviem brīvprātīgajiem Ivars Melngailis 227,00 EUR mēnesī, ieskaitot komunālos maksājumus un nodokļus

24.02.2018.-30.04.2019.

Līgums GND/9.7/18/143

Dzīvokļa, kas atrodas Skolas ielā 5 k-7 – 50, Gulbenē, Gulbenes nov., LV-4401, daļa,
kadastra numurs 50019000838
27,74 m2 (ieskaitot kopējā lietošanā esošās dzīvokļa palīgtelpas) Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Creative together” (Nr.2017-1-LV02-KA105-001629) ietvaros brīvprātīgajai no Austrijas Jānis Sprudzāns 100,00 EUR mēnesī, ieskaitot komunālos maksājumus un nodokļus 01.09.2017.-30.06.2018.
Dzīvokļa, kas atrodas Skolas ielā 5 k-7 – 50, Gulbenē, Gulbenes nov., LV-4401, daļa,
kadastra numurs 50019000838
11,64 m2 (istaba) un 15,88 m2 (kopējā lietošanā esošās dzīvokļa palīgtelpas) Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Let it be” (Nr.2016-3-LV02-KA105-001345) ietvaros brīvprātīgajam no Spānijas Jānis Sprudzāns 65,65 EUR mēnesī, ieskaitot komunālos maksājumus un nodokļus 29.08.2017.-28.02.2018.
Dzīvoklis: Bišu iela 8 – 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, kadastra numurs 50019001471 45.4 Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Let it be” (Nr.2016-LV02-KA105-001345) ietvaros diviem brīvprātīgajiem Ivars Melngailis 181.60 EUR mēnesī 13.03.2017.-28.02.2018.
Dzīvoklis: Skolas iela 5 k-7-50, Gulbene,
50019000838
39.38 Eiropas brīvprātīgā darba projekti “Explore together” (Nr.2016-1-LV02-KA105-001018) un “More than 1” (Nr.2016-1-LV02-KA105-001062), diviem brīvprātīgajiem no Spānijas. Jānis Sprudzāns 200 EUR/mēnesī 23.09.2016.-31.07.2017.
Dzīvoklis: Skolas iela 5 k-7-50, Gulbene,
50019000838
31.11 Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Gain from giving” (Nr.2016-2-LV02-KA105-001254) ietvaros brīvprātīgajai no Francijas Jānis Sprudzāns 100 EUR/mēnesī 01.12.2016.-31.07.2017.
Dzīvoklis: Rīgas iela 51-5, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, kadastra numurs 50019000099 92.3 Programmas Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta “Senior Plus”, līguma Nr. 2015-1-IT02-KA204-015472, ietvaros senioriem – brīvprātīgajiem Māris Danieks Kopējā nomas maksa 1408,00 EUR, ieskaitot komunālos maksājumus un nodokļus 06.06.2017.-27.06.2017.
10.07.2017.-31.07.2017.

Nedzīvojamās telpas Dzelzceļa iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401,
kadastra numurs
50010090263001

523.1 Izglītojošā interaktīvā centra "Dzelzceļš un tvaiks" izvietošanai un darbībai VAS "Latvijas dzelzceļš" Kopējā nomas maksa 1.24 +PVN EUR/mēnesī (par 1m2) 16.03.2018.-30.09.2028.