Pieteikums bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas saņemšanai

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu.

Jāiesniedz pieteikums Gulbenes novada domē.

 Pieteikuma veidlapa.

Pieteikuma saturs un pielikumi saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26. un 27.punktu.

 Pakalpojuma saņēmējs.

Fiziska vai juridiska persona.

 Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš.

 30 dienas.

 Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta.

 Pa pastu vai personīgi novada domē.

 Maksa par pakalpojumu.

 Valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu 142.29 EUR, par pārreģistrāciju 71.15 EUR.

 Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.

 Nav

Papildu informācija par pakalpojumu.

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļā:

teritorijas plānotāja - 26345267.