Pieteikums licences vai licences kartiņas saņemšanai pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Gulbenes novadā

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu.

Jāiesniedz pieteikums Gulbenes novada domes Licencēšanas komisijai.

 Pieteikuma veidlapa.

 pasazier.doc

Pakalpojuma saņēmējs.

Juridiska persona.

Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš.

 Licencei 30 dienas, licences kartiņai 1 diena.

Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta.

 Pa pastu vai personīgi novada domē.

Maksa par pakalpojumu.

 Maksa par licenci 35.57 EUR, licences kartiņa bez maksas

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi  „Licencēšanas kārtība un maksimālā maksa (tarifi) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Gulbenes novadā” (Nr.20, 26.11.2009)

Papildu informācija par pakalpojumu.

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļā:

teritorijas plānotāja - 26345267.