Cienījamie Gulbenes novada iedzīvotāji!

Gulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi '"Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam" izstrādi, kuras mērķis ir veicināt Gulbenes novada attīstību. Uzsākot darbu, mums ir svarīgi zināt Jūsu viedokli par Gulbenes novada nākotni, attīstības iespējām, problēmām un to iespējamiem risinājumiem.

Lūdzam Jūs atbildēt uz aptaujas anketā uzdotajiem jautājumiem.