Gulbenes novada pašvaldības vadība

cv vejinsGulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš

Dzimis 1967.gada 25.oktobrī

LR pilsonis, precējies, 2 bērni

 

Izglītība

1999.–2001. Latvijas Komercbanku asociācija, Lielbritānijas Chartered Institute of Bankers mācību programma, Latvijas banku speciālista sertifikāts;

1994.–1995. Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūts, starptautiskās ekonomiskās attiecības, ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikācija;

1986.–1993. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, inženiera kvalifikācija, maģistra grāds;

1975.–1986. Gulbenes 1.vidusskola.

 

Darba pieredze

2017.gada 19.jūnijā ievēlēts par Gulbenes novada domes priekšsēdētāju.

2013.–2017. SIA “REVOLTECHNO” valdes loceklis;
2010.–2017. SIA “PAV 2010” LLC ģenerāldirektors;
2008.–2017. SIA “ASI LUX” valdes loceklis;
2006.–2017. SIA “VĒJAKALNI A.V.” valdes loceklis;
1997.– 2017. SIA “Vējakalni” valdes loceklis;
1999.–2011. AS “Swedbank” Gulbenes filiāles vadītājs;
1997.–1999. VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” Gulbenes nodaļas vadītājs;
1995.–1997. AS “Zemes banka” Gulbenes filiāles pārvaldnieks;
1993.–1994. SIA “Apgāde” direktora vietnieks.

 

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Bogdans

cv bogdansIZGLĪTĪBA

No 01.09.2008. līdz 22.12.2009. neklātiene Latvijas Policijas akadēmijas maģistra Profesionālajā studiju programmā „Tiesību zinātne”, iegūts profesionālais maģistra grāds „Tiesību zinātnē”, krimināltiesību nozarē. Maģistra darba tēma: „Kriminālatbildība par nelikumīgu alkohola apriti”

No 07.12.2004. līdz 09.04.2008. neklātiene Latvijas Policijas akadēmija komandējošā sastāva nodaļa, Kriminālpolicijas specializācija, iegūta piektā līmeņa profesionālā augstākā izglītība studiju programma „Tiesību zinātne”, jurista kvalifikācija. Diplomdarba tēma: „Kriminālatbildība par nelikumīgu alkohola apriti”

No 01.08.2002. līdz 23.01.2004. Latvijas Policijas akadēmija Koledžas izglītības nodaļa, iegūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, policijas vidējā komandējoša sastāva kvalifikācija. Kvalifikācijas darba tēma: „Policijas iecirkņa inspektora darbība patvaļīgu koku ciršanas un bojāšanas novēršanā un atklāšanā apkalpojamajā teritorijā”

No 01.08.2000. līdz 28.05.2001. Latvijas Policijas akadēmija Koledžas izglītības nodaļa

No 01.09.1997. līdz 22.06.2000. Gulbenes vidusskola, iegūta vidējā izglītība

No 01.09.1988. līdz 06.06.1997. Rankas pamatskola, iegūta pamatizglītība

DARBA PIEREDZE

No 04.04.2016. līdz 22.06.2017. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Klientu apkalpošanas un administratīvās daļas vadītājs

No 01.02.2010. līdz 01.04.2016. Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas jurists

No 08.02.2006. līdz 31.08.2009. Gulbenes rajona policijas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 2.nodaļas inspektors /Ekonomikas policija/, kapteinis

No 26.01.2004. līdz 07.02.2006. Gulbenes rajona policijas pārvaldes Kriminālpolicijas Ekonomikas policijas grupas inspektors, policijas leitnants

No 20.09.2001. līdz 31.07.2002. Gulbenes rajona policijas pārvaldes īslaicīgās aizturēšanas izolatora tiesu apsardzes grupas kārtībnieks, policijas ierindnieks

KURSI

11.12.2014. Latvijas Pašvaldību mācību centra kursi „Par profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā”. Apliecības numurs 34365

20.03.2014. Valsts administrācijas skolas kursi „Iekšējās kontroles pasākumi korupcijas novēršanā”. Sertifikāta numurs 593

18.09.2013. Datu valsts inspekcijas personas datu apstrādes speciālista reģistrācijas apliecība numurs 069

30.07.2009. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības programma „Pedagoģiskās darbības pamati mūsdienu mainīgajā sabiedrībā”. Pedagoga sertifikāts numurs 1

 

Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika

Guna Švika LR pilsone, precējusies, divi bērni

Dzīves vieta: “Atmiņas”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV 4412

tālr. 29495606, e-pasts:

Darba pieredze

No 2015.gada marta– Gulbenes novada domes izpilddirektore

2013.-2015. Gulbenes novada domes konsultante-priekšsēdētāja palīdze

2009.-2013. Gulbenes novada domes Informācijas, attīstības un īpašumu nodaļu vadītāja

2002.- 2009. Gulbenes rajona padomes izpilddirektore

1998.-2002. Gulbenes rajona padomes Attīstības nodaļas vadītāja

1995.-1998. VZD Gulbenes rajona nodaļas kadastra daļas vecākā inspektore (valsts civildienests)

1991.-1995. Lejasciema pagasta padomes valde, zemes ierīkotāja

1986.-1990. Kolhozs “Komunārs” Gulbenes rajons, galvenā dispečere

1985.-1986. Kolhozs “Komunārs” Gulbenes rajons, iecirkņa priekšniece

1982.- 1985. Kolhozs “Komunārs” Gulbenes rajons, zemes ierīkotāja

Izglītība

2013. LLU Profesionālais maģistra grāds, piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija

2003. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, Sociālo zinātņu maģistre, sabiedrības vadība

1982. LLA Zemes ierīcības fakultāte, inženiere

1977. Lejasciema vidusskola

 

Papildus izglītība

2009. Diploms-sertifikāts, Publiskais menedžments, Latvijas pašvaldību vadītāju kursi, Kārdifa-Velsa

2008. Sertifikāts, Pašvaldības izpilddirektors, Latvija  

2004., 2005. Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija, intensīvie angļu valodas kursi, Latvija                                                                                                          

2003. Sertifikāts pasniedzēja pieredzes apgūšanā. Tēma “Stratēģija un menedžments” projektu ciklā “Pašvaldības izpilddirektora loma stiprināšana”, Rīga

2003. “Pašvaldības izpilddirektora lomas stiprināšana” apmācību cikls, Dānija

2001. Apmācību kurss “Reģionu attīstība”, Dānija

2000. Apmācību seminārs ”Reģionu ekonomiskā attīstība”, Āhena, Vācija

2000. Sertifikāts, menedžments

1999. apliecība “Projektu finansējumu iespējas no Latvijas, Eiropas Savienības un citiem fondiem”

1999. Sertifikāts, teritoriālās attīstības plānotājs                              

1997. Apliecība, saskarsme, psiholoģijas ētika, datorzinātnes        

1996. Sertifikāts, vadīšanas pamati, darba organizācija, lietvedība

1995. Valsts civildienesta ierēdņa kandidāta kvalifikācija