Gulbenes novada pašvaldības vadība

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs

 

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis

cv caunitis

Dzimis 1971.gada 9.aprīlī Gulbenē

Ģimenes stāvoklis: precējies, divi bērni

Izglītība:

1978.-1986. Rēveļu pamatskola

1986.-1989. Annas Sakses Lejasciema vidusskola

1989.-1994. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte (mežsaimniecības inženieris)

Darba pieredze:

1994.-1998. ZM Valsts meža dienests, Meža un medību valsts inspektors

1998.-2000. ZM Valsts meža dienests, Medību daļas vadītājs

2000.-2006. ZM Valsts meža dienests, Gulbenes virsmežniecības virsmežzinis

2006.-2009. ZM Valsts meža dienests, Ziemeļaustrumu virsmežniecības virsmežziņa vietnieks

2009.-2010. ZM Valsts meža dienests, Ziemeļaustrumu virsmežniecības mežsaimniecības inženieris

2010.-2011. LR Saeimas deputāts

2012.-2013. Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs

 

Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika

Guna Švika LR pilsone, precējusies, divi bērni

Dzīves vieta: “Atmiņas”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV 4412

tālr. 29495606, e-pasts:

Darba pieredze

No 2015.gada marta– Gulbenes novada domes izpilddirektore

2013.-2015. Gulbenes novada domes konsultante-priekšsēdētāja palīdze

2009.-2013. Gulbenes novada domes Informācijas, attīstības un īpašumu nodaļu vadītāja

2002.- 2009. Gulbenes rajona padomes izpilddirektore

1998.-2002. Gulbenes rajona padomes Attīstības nodaļas vadītāja

1995.-1998. VZD Gulbenes rajona nodaļas kadastra daļas vecākā inspektore (valsts civildienests)

1991.-1995. Lejasciema pagasta padomes valde, zemes ierīkotāja

1986.-1990. Kolhozs “Komunārs” Gulbenes rajons, galvenā dispečere

1985.-1986. Kolhozs “Komunārs” Gulbenes rajons, iecirkņa priekšniece

1982.- 1985. Kolhozs “Komunārs” Gulbenes rajons, zemes ierīkotāja

Izglītība

2013. LLU Profesionālais maģistra grāds, piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija

2003. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, Sociālo zinātņu maģistre, sabiedrības vadība

1982. LLA Zemes ierīcības fakultāte, inženiere

1977. Lejasciema vidusskola

 

Papildus izglītība

2009. Diploms-sertifikāts, Publiskais menedžments, Latvijas pašvaldību vadītāju kursi, Kārdifa-Velsa

2008. Sertifikāts, Pašvaldības izpilddirektors, Latvija  

2004., 2005. Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija, intensīvie angļu valodas kursi, Latvija                                                                                                          

2003. Sertifikāts pasniedzēja pieredzes apgūšanā. Tēma “Stratēģija un menedžments” projektu ciklā “Pašvaldības izpilddirektora loma stiprināšana”, Rīga

2003. “Pašvaldības izpilddirektora lomas stiprināšana” apmācību cikls, Dānija

2001. Apmācību kurss “Reģionu attīstība”, Dānija

2000. Apmācību seminārs ”Reģionu ekonomiskā attīstība”, Āhena, Vācija

2000. Sertifikāts, menedžments

1999. apliecība “Projektu finansējumu iespējas no Latvijas, Eiropas Savienības un citiem fondiem”

1999. Sertifikāts, teritoriālās attīstības plānotājs                              

1997. Apliecība, saskarsme, psiholoģijas ētika, datorzinātnes        

1996. Sertifikāts, vadīšanas pamati, darba organizācija, lietvedība

1995. Valsts civildienesta ierēdņa kandidāta kvalifikācija