Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

 

domes eka

Ābeļu iela 2

Gulbene

Gulbenes novads

LV-4401

Skatīt Gulbenes novada pašvaldības atrašanos kartē

 

Gulbenes novada domes administrācijas darba laiks

P. 8.00-12.15 un 13.00-17.00

O. 8.00-12.15 un 13.00-17.00

T. 8.00-12.15 un 13.00-17.00

C. 8.00-12.15 un 13.00-17.00

P. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

 

Sekretāre - 64497710

Guna Švika

Izpilddirektore

02.08.-22.08.2017. atvaļinājumā.
Aizvieto Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja Lienīte Reinsone.


t. 64474916, m.t. 29495606
Liāna Jansone Konsultante-priekšsēdētāja palīdze
t. 64473205, m.t.26558757
Jana Igaviņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste


t. 64497732, m.t. 26413121

Gunta Kalmane

Sabiedrisko attiecību speciāliste


t.64497732, m.t. 26191107

Vaira Vilde Mājaslapas redaktore
t.64497727

 

Administratīvi juridiskā nodaļa

Vita Kravale

Nodaļas vadītāja


t. 64497712, m.t. 29108218
Inta Bindre

Vecākā juriste


t. 64474917

Vita Baškere

Kancelejas pārzine


t. 64497713, m.t. 29474393

Viktorija Karuzina

Personāla speciāliste


t. 64497716

Gunita Liepniece-Krūmiņa

Personāla speciāliste


t. 64497716

Sandis Sīmanis

Jurists


t. 64497714

Laima Priedeslaipa

Juriste


t. 64497714

Līga Nogobode

Vecākā lietvede


t. 64474922

Ināra Lukša

Pašvaldības administrācijas sekretāre
t. 64497710
Baiba Kāposta

Vecākā klientu apkalpošanas speciāliste


t. 64474908, m.t. 26353797
Mētra Buliņa

Vecākā iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste


t. 64472974

 

Attīstības un projektu nodaļa

Tālrunis: 28609883

Jānis Barinskis

Nodaļas vadītājs


t. 64474909, m.t. 26467459

Anita Vaska

Teritorijas plānotāja


t. 64474903

Monika Jurjāne

Projektu vadītāja


t. 64473229

Vita Lāčkāja-Krūmiņa

Projektu vadītāja

t. 64473230

Dace Kurša

Teritorijas plānotāja

64473252

Elīna Strode

Projektu vadītāja

64474920

Liena Kazāka Projektu vadītāja

28609883

Baiba Kalmane Projektu vadītāja

64473249

 

Finanšu un ekonomikas nodaļa

Lienīte Reinsone

Nodaļas vadītāja


t. 64497731, m.t.26498965

Aija Kļaviņa

Galvenā grāmatvede


t. 64473208, m.t.26659406

Ilze Melngaile

Vecākā grāmatvede


t. 64497717

Ziedīte Gržibovska

Vecākā grāmatvede


t. 64473237

Ligita Sprudzāne

Vecākā grāmatvede

t. 64497719

Ilga Gagaine

Grāmatvede

t. 64474905

Sandra Jefremova Vecākā grāmatvede

64473244

Velga Apinīte

Ekonomiste


t. 64473233

Daiga Krēsliņa

Finanšu ekonomiste


t. 64497718, m.t. 29182817

Marta Mikolaja

Vecākā nekustamā īpašuma ekonomistet. 64474901

Lolita Vīksniņa

Vecākā nekustamā īpašuma ekonomiste


t. 64474901

Zinaīda Klesmane

Grāmatvede


t. 64497720

Laura Cinkuse Vecākā grāmatvede

64497719

Mendija Lazdiņa

Grāmatvede

64474905

Anda Mohovikova

Vecākā grāmatvede

64474906

Iluta Rudzīte

 

Grāmatvede 

 

64474907

Jeļena Bakāne

 

Grāmatvede

 

64471408

Vineta Vanaga Grāmatvede

t. 64474906

Vika Serģe Vecākā grāmatvede

64473242

Renārs Leimanis Grāmatveža palīgs

64473247

Kristīne Nečajeva Grāmatvede

 

64473247

Gunita Zvirgzdiņa Vecākā grāmatvede

64473248

Gundega Upīte Vecākā grāmatvede

64473248

Anita Rauza Budžeta ekonomiste

 

 

Iepirkumu nodaļa

Ligita Gāgane

Nodaļas vadītāja


t. 64473207

Evita Lode

Vecākā iepirkumu speciāliste


t. 64474913
Gunda Krikova Iepirkumu speciāliste
t. 64474913

 

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

 

Arnis Šķēls

Nodaļas vadītājs
t. 64497722, m.t. 29343189

Anita Birzniece

Izglītības darba speciāliste - vadītāja vietniece


t. 64497725, m.t.26698096

Daiga Kalinka

Logopēde


t. 64497726

Baiba Muceniece

Izglītības metodiķe


t. 64497724

Vija Medne

Izglītības metodiķe


t. 64497725

Edīte Siļķēna

Vecākā konsultante kultūras jomā


t. 64474902, m.t.29173893
Dārta Dīvāne Konsultante kultūras jomā
64473232
Inese Stradiņa

Psiholoģe


t. 64497721
Līga Amosova

Psiholoģe


t. 64497721
Natālija Frunza

Lietvedības sekretāre


t. 64497723

Lauris Šķenders

Jaunatnes lietu speciālists


28742807

 

Īpašumu pārraudzības nodaļa

Zintis Skopāns Nodaļas vadītājs
m.t. 26555722, t. 64471370
Jānis Šmoteks

Ūdens un atkritumsaimniecības speciālists


t. 64474918, m.t. 26310272
Anita Deksne

Galvenā zemes lietu speciāliste


t. 64474919, m.t. 26171436
Rita Cinkuse

Nekustamā īpašuma speciāliste


t. 64474919
Arnis Boldāns Darba aizsardzības vecākais speciālists un loģistikas vecākais speciālists
t. 64473235, m.t. 29108659
Miervaldis Ubags Saimniecības vadītājs m.t. 26351379
Oļegs Maļiņins Automobiļa vadītājs m.t. 26349640
Juris Osis Automobiļa vadītājs m.t. 29424007
Laima Šmite-Ūdre Vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste
64473243

 

Informācijas tehnoloģiju kompetences centrs

Ģirts Vilde

Centra vadītājs


t.64497728, m.t.26539206

Aivars Āre

Datorsistēmu un datortīklu administrators


t. 64474914, m.t. 26396447

Daumants Lūkins

Datorsistēmu un datortīklu administrators


t. 64497728 m.t. 25425005

Valdis Upītis

Datorsistēmu un datortīklu administrators


t. 64474915, m.t. 26477220

Intars Umbraško

Datorsistēmu un datortīklu administrators


t. 64497728 m.t. 25428720

Guntis Grīslis

Datorsistēmu tehniķis


t. 26438227