Jautājums

Kurš uzņemsies atbildību par sabojāto ceļu Lejasciems-Vireši posmā Lejasciems-Dūre? Pašlaik diendienā iet lielās mašīnas viena pēc otras un jau tagad ceļš ir izspaidīts, grūti izbraucams... Pēc tam firma uzbērs pāris kravas uz sabojātā ceļa un visiem mutes būs ciet! Sak' – ko vairāk gribam...!? Kad kāds sāks uzņemties atbildību pa īstam? Tam ceļam tā jau nav pamata, bērts pirms n-tajiem gadiem! Lai saskaita tonnas, kuras tiek pārvadātas ar šīm mašīnām un pēc tam piestāda rēķinu, kurš attiecīgi tiek izlietots ceļa labošanai.

Lejasciema pagasta pārvaldes komentārs par izveidojušos situāciju

Šobrīd Lejasciema pagasta administratīvajā teritorijā no smilšu karjera "Smilškalni" pa valsts nozīmes ceļiem V415 Lejasciems-Māli un V371 Lejasciems-Dūre-Vireši notiek intensīva kravas automašīnu kustība, pārvadājot smilts kravas no karjera uz ceļu remonta objektiem. Par minēto ceļu uzturēšanu atbild VAS “Latvijas Valsts ceļi”.

Arī Lejasciema pagasta pārvaldē ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības par šobrīd radušos situāciju. Problēma ir ļoti liela un pagasta iedzīvotājiem sāpīga:

1) intensīvā kravas automašīnu kustība ar lielajām smilts kravām pastiprināti bojā ceļu V415 Lejasciems-Māli un V371 Lejasciems-Dūre-Vireši stāvokli, kas jau līdz šim ir bijis slikts (ceļa segums tiek izspaidīts, veidojas grūti izbraucamas bedres);

2) pastiprinātā kravas automašīnu kustība sausajā laikā rada ļoti lielu putekļu daudzumu, kas šobrīd ir ļoti traucējošs iedzīvotājiem, kuru dzīvojamās mājas atrodas minēto ceļu tiešā tuvumā;

3) ļoti nopietna problēma ir uz ceļa V415 Lejasciems-Māli Gaujas upes krastā pie Gaujmaliešu un Jaunzemnieku mājām, kur intensīvās kravas automašīnu kustības dēļ atsākas izskalotā Gaujas upes krasta iebrukšana.

Lejasciema pagasta pārvalde ir vērsusies ar jautājumu par radušās problēmas risinājumu pie Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi" Vidzemes reģiona Gulbenes nodaļas vadītāja, diemžēl konkrēta atbilde par to, kā turpmāk tiks risināts jautājums par ceļu V415 Lejasciems-Māli un V371 Lejasciems-Dūre-Vireši remontu, kā tiks palīdzēts iedzīvotājiem, kuru īpašumi atrodas tiešā ceļa tuvumā, lai veiktu darbus, kas samazinātu palielināto putekļu daudzumu, nav saņemta.

Skatīt informāciju saziņai ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”